Privacybeleid

Kraamzorg het Kraamnest B.V., gevestigd te Weverstraat 27 6851 AC Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact met Kraamzorg het Kraamnest B.V.

Wanneer je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons wil opnemen kan dat via onderstaande gegevens:

Functionaris Gegevensbescherming

Thomas Kwaks is de Functionaris Gegevensbescherming van Kraamzorg het Kraamnest B.V. en is te bereiken via thomas.kwaks@hetkraamnest.nl

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter zoals je IP-adres. Kraamzorg het Kraamnest B.V. verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van je aanmelding voor het leveren van onze kraamzorg.
 • De plaats van bevalling
 • Eerste- of tweedelijns verloskundige en de uitgerekende datum
 • Zwangerschapsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kraamzorg het Kraamnest B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van kraamzorg (zonder het verstrekken van bovenstaande gegevens is het voor ons niet mogelijk om kraamzorg te leveren)
 • Evaluaties van zorgverlening
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • Eventuele vragen of opmerkingen over onze diensten en/of website
 • Uitvoeren van interne of externe audits
 • Om de website van Kraamzorg Het Kraamnest b.v. te verbeteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraamzorg het Kraamnest B.V. stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleven van Meldcode Kindermishandeling.

Onder derden worden niet verstaan de verloskundige, degene die namens en/of in opdracht van Kraamzorg het Kraamnest B.V. betrokken zijn bij het leveren van de zorg of evaluatie van geleverde diensten.

Kraamzorg het Kraamnest B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kraamzorg het Kraamnest B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kraamzorg het Kraamnest B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van de gegevens

Kraamzorg het Kraamnest bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens (of gedeelten daarvan) langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Kraamzorg het Kraamnest B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@hetkraamnest.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

Kraamzorg het Kraamnest B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kraamzorg het Kraamnest B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Kraamzorg Het Kraamnest B.V. kan deze privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kraamzorg het Kraamnest B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetkraamnest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kraamzorg het Kraamnest B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kraamzorg Het Kraamnest B.V.

Het is onze liefdevolle en persoonlijke benadering voor moeder, de pasgeborene en overige gezinsleden die ons uniek maakt. Als je kiest voor kraamzorg van het Kraamnest, dan kies je voor een betrokken organisatie die oprecht geïnteresseerd is in jullie.

© 2024 Kraamzorg Het Kraamnest B.V. Privacybeleid - Algemene voorwaarden

HKZ keurmerk
DEKRA certificaat
Zorgkaart Nederland
sbbtransparant
logo MediPlus
zorgvoorborstvoeding-keurmerk